Офіційний курс підвищення кваліфікації

Тема тренінгу:

Становлення позитивної Я-концепції,як мета особистісної адаптації

Мета тренінгу: ознайомити педагогів із особливостями формування позитивної Я-концепції дитини (учня) як умови особистісної адаптації; проілюструвати активні методи дослідження Я-образу

Зміст тренінгу: Я образ, самооцінка, самосвідомість, самоставлення є важливими компонентами у структурі Я концепції, які забезпечують її особистісну адаптацію та впливають на модальність емоційних переживань і формування індивідуальних характерологічних рис. Позитивна Я концепція є системою уявлень особистості, що містить усвідомлення своїх: когнітивних (інтелектуальних) властивостей, котрі організуються в Я образі; емоційно ціннісних самоставлень, що виявляються у самооцінці; поведінкових дій; суб’єктивно сприйнятих соціальних чинників. Напрями розвитку позитивної Я концепції особистості на різних вікових етапах мають свої особливості. Певні психолого-педагогічні умови в освітньому середовищі можуть призвести до формування негативної Я концепції і спричинити появу особистісної дезадаптованості.

Цільова аудиторія: педагогічні працівники

Взяти участь
on-line
Доступно
Примірник сертифікату для курсу: Становлення позитивної Я-концепції - онлайн-курс підвищення кваліфікації
Кількість годин в сертифікаті:

6 годин/0.2 ЄКТС

15 годин/0.5 ЄКТС

30 годин/1 ЄКТС

Є суб'єктом підвищення кваліфікації
Спікер тренінгу: Кльоц Любов
Спікер:
Кльоц Любов
кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології КЗ ’Житомирський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти’ ЖОР, членкиня Українського товариства системної та короткотермінової психотерапії та Національної психологічної асоціації.
Умови участі:

Необхідно зареєструватись та сплатити вартість сертифікату, після цього Ви отримаєте посилання на відеозапис з тренінгом та зможете завантажити свій сертифікат у PDF форматі